Naujienos

NAUJIENOS

Valdybos susirinkimas 2019.07.12

Valdybos susirinkimas vyks 2019.07.12 17.00val. „Dubniake“.
Susirinkime turi dalyvauti ir grupių vyresnieji. Pasiūlymus dienotvarkei siūlyti iki 2019.07.10.
Dienotvarkė:
1. Elnio ir briedžio patino medžioklės tvarkos aptarimas.
2. Grupių narių pasiskirstymo aptarimas.
3. Einamieji klausimai.

Copyright © MB Padysnys 2015