Sveiki atvykę į Padysnio medžiotojų būrelio svetainę !

Sveiki atvykę į Padysnio medžiotojų būrelio svetainę !

09

Kov 2024

Visuotinio susirinkimo dienotvarkė

Posted by / in Naujienos /

 

2024.03.23 M/B „Padysnys“ visuotinio susirinkimo dienotvarkė

Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas

Pirmininkaujančio išrinkimas

Sekretoriaujančio išrinkimas

Pirmininko ataskaita

Iždininko ataskaita

Revizijos komisijos ataskaita

Pirmininko rinkimai

Valdybos rinkimai

Revizijos komisijos rinkimai

Klausimai:

1. Dėl būstinės remonto

2. Dėl kviestinių svečių medžioklių

3. Dėl medžioklės drausmės būrelio teritorijoje

4. Dėl neįgalių medžiotojų metinio mokesčio

5. Dėl 6 grupės

6. Dėl vidaus tvarkos taisyklių

7. Kiti klausimai

Please select the social network you want to share this page with:

09

Kov 2024

M/B „Padysnys“ veiklos ataskaita

Posted by / in Naujienos /

MEDŽIOTOJŲ BŪRELIS  „PADYSNYS“

Viršuliškių g. 2, Meikštų k. Ignalinos r. Registracijos kodas – 193192898
El.p. vvladislavass@gmail.com, tel. +37065211155

VEIKLOS ATASKAITA
2024-03-23
Kajatai

1. Pravedėme penkis visuotinius būrelio narių susirinkimus ir septynis formalius būrelio
valdybos posėdžius, bei devynis neformalius būrelio valdybos pasitarimus.
2. Įstojome į medžiotojų draugiją „ Gyvoji gamta „
3. Užregistravome naujus būrelio Padysnys įstatus, bei būstinę.
4. Įsigijome du nekilnojamo turto objektus.
5. Perkėlėme būstinę į nuosavas patalpas, perkėlėme žvėrių apdorojimo aikštelę į
nuosavą žemę.
6. Per ataskaitinį laikotarpį , nuo 2021m.06.19 iki 23.09.09 priėmėme 10 naujų būrelio
narių : Gintarių Vilkevičių, Julių Taškūną, Andrių Brilių, Ritą Šimonytę, Andrių
Gaidelį, Vidą Kolelį, Marių Zubrovą, Petrą Ivanovą, Alvydą Umbrasą, Vilių
Mackevičių. Taip pat priėmėme penkis kandidatus į būrelio narius : Tadą Kisielių,
Tomą Kolelį, Andžei Dzikėvič, Vitold Dzikėvič, Jaroslavas Mackevičius.
7. Išrinkome du pirmininko pavaduotojus.
8. Du medžioklės sezonus organizavome „ Kviestines svečių medžioklės „.
9. Išlaikėme 1,5 metinio būrelio biudžeto rezervą. Laiku atlikome visus finansinius
įsipareigojimus.
10. Organizavome trofėjų apžiūras, bei saugaus elgesio patikros egzamine, dalyvavome
visuomeninėje veikloje, medžioklės parodose ( Raudondvaryje, Daugėliškyje,
Ignalinoje).

Būrelio pirmininkas                                                                                                          Mindaugas Survilas

Please select the social network you want to share this page with:

Copyright © MB Padysnys 2015