Naujienos

NAUJIENOS

Visuotinio susirinkimo dienotvarkė

 

2024.03.23 M/B „Padysnys“ visuotinio susirinkimo dienotvarkė

Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas

Pirmininkaujančio išrinkimas

Sekretoriaujančio išrinkimas

Pirmininko ataskaita

Iždininko ataskaita

Revizijos komisijos ataskaita

Pirmininko rinkimai

Valdybos rinkimai

Revizijos komisijos rinkimai

Klausimai:

1. Dėl būstinės remonto

2. Dėl kviestinių svečių medžioklių

3. Dėl medžioklės drausmės būrelio teritorijoje

4. Dėl neįgalių medžiotojų metinio mokesčio

5. Dėl 6 grupės

6. Dėl vidaus tvarkos taisyklių

7. Kiti klausimai

Copyright © MB Padysnys 2015