Sveiki atvykę į Padysnio medžiotojų būrelio svetainę !

07

Bir 2024

VMVT informacija

Posted by / in Naujienos /

Sveiki, pasikeitimai dėl šernų tyrimų.

Laba diena,

Informuoju, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d įsakymu Nr. B1-265 (nauja redakcija patvirtinta 2024-03-22) „Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo“, nuo šiol nereikia pristatyti šernų kraujo AKM tyrimams (iki kol neatsiras naujas AKM atvejis rajone). Šiais metais rajonui buvo paskirta ištirti ne mažiau kaip 59 mėginiai, kuriuos jau ištyrėme. Neatliekant AKM tyrimų, mėsa gali būti vežama ir naudojama asmeninėms reikmėms namuose.

Jei norėsite šernų mėsą vežti į mėsos perdirbimo įmones, tai bus galima tik atlikus AKM tyrimus (taip pat  trichineliozės) ir gavus neigiamus rezultatus. AKM tyrimai nebus apmokami valstybės lėšomis.  Reiks mokėti patiems būreliams, kaip ir už trichineliozės tyrimus. (Tyrimų įkainiai: dėl AKM-22 EUR, trichineliozės-11,30 EUR)

 Šernų trichineliozės tyrimai turi būti atlikti tik akredituotoje laboratorijoje (NMVRVI, Kairiūkščio g. 10, Vilnius). Atsakymus gausite į savo pateiktus elektroninius paštus.

Pristatant mėginius, reikia užpildyti mėginių paėmimo aktą (pridedamas aktas su pildymo pvz.).

Primenu, kad mėginiai į NMVRVI išvežami  iš Ignalinos trečiadienį 9 val. ryte.

Please select the social network you want to share this page with:

15

Geg 2024

Dėl 6 grupės

Posted by / in Naujienos /

 

 

Sprendimas
2024-05-12

Vikdydami visuotinio susirinkimo nutarimą dėl 6 grupės sukurimo (Vilniaus medžiotojų būrelio „Padysnys“ 2024 m. Visuotinio narių susirinkimo protokolas) 14 punktą,
ir atsižvelgdami į būrelio valdybos paskirtos darbo grupės dėl 6 grupės kūrimo sprendimus
ir siūlymus nuspręsta: sukurti 6 (šeštą) medžiotojų  grupę, kuri medžios trečios grupės
teritorijoje, prie jos prijungus  Medeišių pusės plotus, priklausiusius 4-5 grupėms.
Šešta grupė susideda iš medžiotojų :
1. E. Greicevičius (grupės vyresnysis)
2. A. Gaidelis
3. J. Mackevičius
4. T. Kolelis
5. T. Kisielius
6. P. Jelinskas
Be grupės vyresniojo sutikimo, nauji nariai į grupę nepriimami.

Būrelio pirmininkas      M. Survilas

Please select the social network you want to share this page with:

16

Kov 2024

Dėl visuotinio susirinkimo

Posted by / in Naujienos /

 

Sveiki, primename, kad 2024.03.23  vyks visuotinis M/B „Padysnys“ susirinkimas, pradžia 10.00 val. Kajatuose.

Prašome visus atsivežti medžioklės lapus, kas negalėsite dalyvauti, perduokite per kolegas. Ačiū už supratingumą.

Please select the social network you want to share this page with:

09

Kov 2024

Visuotinio susirinkimo dienotvarkė

Posted by / in Naujienos /

 

2024.03.23 M/B „Padysnys“ visuotinio susirinkimo dienotvarkė

Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas

Pirmininkaujančio išrinkimas

Sekretoriaujančio išrinkimas

Pirmininko ataskaita

Iždininko ataskaita

Revizijos komisijos ataskaita

Pirmininko rinkimai

Valdybos rinkimai

Revizijos komisijos rinkimai

Klausimai:

1. Dėl būstinės remonto

2. Dėl kviestinių svečių medžioklių

3. Dėl medžioklės drausmės būrelio teritorijoje

4. Dėl neįgalių medžiotojų metinio mokesčio

5. Dėl 6 grupės

6. Dėl vidaus tvarkos taisyklių

7. Kiti klausimai

Please select the social network you want to share this page with:

09

Kov 2024

M/B „Padysnys“ veiklos ataskaita

Posted by / in Naujienos /

MEDŽIOTOJŲ BŪRELIS  „PADYSNYS“

Viršuliškių g. 2, Meikštų k. Ignalinos r. Registracijos kodas – 193192898
El.p. vvladislavass@gmail.com, tel. +37065211155

VEIKLOS ATASKAITA
2024-03-23
Kajatai

1. Pravedėme penkis visuotinius būrelio narių susirinkimus ir septynis formalius būrelio
valdybos posėdžius, bei devynis neformalius būrelio valdybos pasitarimus.
2. Įstojome į medžiotojų draugiją „ Gyvoji gamta „
3. Užregistravome naujus būrelio Padysnys įstatus, bei būstinę.
4. Įsigijome du nekilnojamo turto objektus.
5. Perkėlėme būstinę į nuosavas patalpas, perkėlėme žvėrių apdorojimo aikštelę į
nuosavą žemę.
6. Per ataskaitinį laikotarpį , nuo 2021m.06.19 iki 23.09.09 priėmėme 10 naujų būrelio
narių : Gintarių Vilkevičių, Julių Taškūną, Andrių Brilių, Ritą Šimonytę, Andrių
Gaidelį, Vidą Kolelį, Marių Zubrovą, Petrą Ivanovą, Alvydą Umbrasą, Vilių
Mackevičių. Taip pat priėmėme penkis kandidatus į būrelio narius : Tadą Kisielių,
Tomą Kolelį, Andžei Dzikėvič, Vitold Dzikėvič, Jaroslavas Mackevičius.
7. Išrinkome du pirmininko pavaduotojus.
8. Du medžioklės sezonus organizavome „ Kviestines svečių medžioklės „.
9. Išlaikėme 1,5 metinio būrelio biudžeto rezervą. Laiku atlikome visus finansinius
įsipareigojimus.
10. Organizavome trofėjų apžiūras, bei saugaus elgesio patikros egzamine, dalyvavome
visuomeninėje veikloje, medžioklės parodose ( Raudondvaryje, Daugėliškyje,
Ignalinoje).

Būrelio pirmininkas                                                                                                          Mindaugas Survilas

Please select the social network you want to share this page with:

Copyright © MB Padysnys 2015